0318 - 504 907 / 0342 - 400 413 info@hollandstate.nl

logo-beeld-wit Bouwkundige keuringen

Bouwkundige keuring

Bouwkundige keuringen

Een bouwkundige keuring met bijbehorend rapport geeft u een goed beeld van een woning of een bedrijfspand. U weet wat u kunt verwachten en beperkt het risico op onverwachte tegenvallers.

Tevens heeft u een duidelijke indicatie van de te verwachten kosten binnen 0-2 jaar en 2-5 jaar.

Combineer een bouwkundige keuring met een taxatie

U kunt door Hollandstate een taxatie en een bouwkundige keuring/meeloopkeuring laten uitvoeren.

De kosten van een bouwkundige keuring / meeloopkeuring zijn afhankelijk van de grootte en bouwjaar van het object. Bel of mail voor een vrijblijvende prijsopgave.

Wij zijn u graag van dienst met onderstaande keuringen:

Verkoopkeuring

Een bouwtechnische keuring is niet alleen makkelijk voor de koop van een woning, maar kan ook het verkoopproces versnellen. De verkoper geeft dankzij een bouwkundig rapport alles bloot over de woning en geeft de koper vertrouwen.
Daarnaast heeft u, als verkoper, voor een groot deel voldaan aan de wettelijke informatieplicht bij het aanbieden van een bouwkundig rapport van de woning.

Als u voor de verkoop van een woning een keuring bij ons aanvraagt, krijgt u een helder beeld van de technische staat van de woning. De bouwtechnische keuring bestaat uit een inspectie van de te keuren woning. Bij een verkoopkeuring bent u als eigenaar (bij voorkeur) altijd aanwezig bij de keuring. U krijgt dan tijdens de keuring desgewenst een mondelinge toelichting. Tijdens de keuring worden de bouwkundige aspecten van de woning per verdieping aan de hand van een checklist geïnspecteerd en beoordeeld.

De bouwkundige beschikt over een ladder waarmee onderdelen tot circa 4 meter kunnen worden beoordeeld. Vaak is het al mogelijk om hoger gelegen onderdelen vanuit dakramen, dakkapellen of ramen te beoordelen. Indien onderdelen niet goed kunnen worden beoordeeld wordt dit vermeld.

Na afloop van de keuring is er gelegenheid tot vragen stellen door de opdrachtgever.

Het rapport wordt na de inspectie van de woning zo spoedig mogelijk op kantoor uitgewerkt in een fraai, overzichtelijk en duidelijk rapport en direct na uitwerken per post, en zo mogelijk per e-mail, naar u verzonden. In het rapport krijgt u een overzicht van de te verwachten directe kosten en van de kosten die op termijn moeten worden gemaakt.

De kosten van een bouwkundige keuring zijn afhankelijk van de grootte van de woning. Bel of mail voor een vrijblijvende prijsopgave.

Aankoopkeuring

Als u voor de aankoop van een woning een keuring bij ons aanvraagt, krijgt u een helder beeld van de technische staat en de te verwachten onderhoudskosten van de woning.
De bouwtechnische keuring bestaat uit een inspectie van de te keuren woning. Indien u dat wenst, kunt u als opdrachtgever aanwezig zijn bij de keuring. U krijgt dan tijdens de keuring een mondelinge toelichting en er is volop gelegenheid voor het stellen van vragen.

Tijdens de keuring worden de bouwkundige aspecten van de woning per verdieping aan de hand van een checklist geïnspecteerd en beoordeeld. De bouwkundige beschikt over een ladder waarmee onderdelen tot circa 4 meter kunnen worden beoordeeld. Vaak is het al mogelijk om hoger gelegen onderdelen vanuit dakramen, dakkapellen of ramen te beoordelen. Indien onderdelen niet goed kunnen worden beoordeeld wordt dit vermeld.

Uiteraard is de keuring een visuele inspectie; er worden geen afwerkingen verwijderd of metingen en/of berekeningen uitgevoerd. U kunt de keuring ook zonder dat u daarbij bent uit laten voeren. De keuze is aan u.

Het rapport wordt na de inspectie van de woning zo spoedig mogelijk op kantoor uitgewerkt in een fraai, overzichtelijk en duidelijk rapport en direct na uitwerken per e-mail, naar u verzonden. Wilt u ook een papieren exemplaar laat het ons weten en wij versturen ook dat kosteloos per post naar u toe.

In het rapport krijgt u een overzicht van de te verwachten directe kosten en van de kosten die op termijn gemaakt moeten worden. U kunt dan thuis op uw gemak beslissen over de koop. Met een aankoopkeuring voldoet u als koper ook grotendeels aan uw onderzoeksplicht (NBW 7:17), die u als koper van een woning hebt. Wij adviseren u om bij een (ouder) huis altijd een bouwtechnisch onderzoek naar de kwaliteit van de woning uitvoeren. Het bouwtechnisch onderzoeksrapport geeft samen met een taxatierapport een objectief beeld van de waarde van het huis.

U kunt door Hollandstate een taxatie en een bouwkundige keuring laten uitvoeren. De kosten van een bouwkundige keuring zijn afhankelijk van de grootte van de woning.

Bel of mail voor een vrijblijvende prijsopgave.

NHG-keuring

Voor het verkrijgen van de Nationale Hypotheek Garantie is het soms noodzakelijk een bouwtechnisch onderzoek uit te voeren volgens de richtlijnen van de NHG (Nationale Hypotheek Garantie).

Deze keuring mag echter alleen worden verzorgd door een erkend bureau. De NHG-rapportage van ons kantoor wordt volkomen geaccepteerd.

Bel of mail voor een vrijblijvende prijsopgave.

NHG-logo

Opleveringskeuring

Bij de koop van een nieuwbouwhuis raden wij u aan om een opleveringskeuring uit te laten voeren door Hollandstate. Indien u een nieuwbouwwoning hebt gekocht en de woning is gereed ontvangt u van de aannemer de sleutels van de woning. Vooraf krijgt u van de aannemer de gelegenheid de woning te inspecteren. Eventueel aanwezige gebreken worden dan vastgelegd op een zogenaamd proces verbaal van oplevering. De aannemer is dan wettelijk verplicht deze gebreken te verhelpen.

Laat u bij deze inspectie van de woning bijstaan door een bouwkundige van Hollandstate. Zo voorkomt u problemen en heeft u een helder overzicht van de nog aanwezige gebreken die de bouwer nog dient te verhelpen.

De kosten van een bouwtechnische opleveringskeuring zijn afhankelijk van de grootte van de woning. Bel of mail voor een vrijblijvende prijsopgave.

Vooropname

Bouwt u in Nederland, dan loopt u het risico dat er schade ontstaat aan de aangrenzende bebouwing. Hollandstate bouwtechnische keuringen kan voor u de opnames verzorgen waarmee u voorbereid bent op schadeclaims van derden of wij verzorgen de opname van uw eigen pand, zodat u sterk staat bij het ontstaan van schade door naburige bouwactiviteiten.

De ervaren bouwkundigen van Hollandstate verzorgen grondige opnames waarmee u voorbereid bent. De panden worden gecontroleerd op bouwkundige gebreken. Hiervan worden detailfoto’s genomen en de gebreken worden beschreven. Dit kan zowel het exterieur als het interieur van een pand of belending  omvatten.

Bestratingen en tuinen kunnen eveneens worden geschouwd. De bevindingen worden in een rapport vastgelegd. Desgewenst kunnen wij het rapport bij een notaris laten vastleggen zodat u beschikt over een waterdichte vastlegging van de bouwkundige staat van uw pand of de belendingen voor aanvang van de bouwactiviteiten.

Op deze wijze kunt u zicht beschermen tegen onterechte schadeclaims of als het uw eigen pand is beschermen tegen de gevolgen van het ontstaan van eventuele schade tijdens of na de bouw. Bij eventuele claims of schade verrichten wij, als het nodig is, een na-opname en voeren we desgevraagd de volledige schadeafhandeling uit.

Bel of mail voor een vrijblijvende prijsopgave.