0318 - 504 907 / 0342 - 400 413 info@hollandstate.nl

logo-beeld-wit 

Hollandstate

Bouwkundige keuringen

 

Als bouwkundig ingenieur help ik u onzekerheden weg te nemen over de bouwkundige staat van uw (nieuwe) woning

 

Bouwkundige keuring

Bouwkundige keuring met rapport

Bouwkundige check

Meeloop keuring

Als bouwkundig ingenieur help ik u onzekerheden weg te nemen over de bouwkundige staat van uw (nieuwe) woning.

Hollandstate kan voor u ook diverse bouwkundige keuringen uitvoeren.

– Bouwkundige check;
Bij een bouwkundige check kijkt onze bouwkundig ingenieur naar een specifiek bouwkundig probleem of krijgt u een antwoord op een specifieke bouwkundige vraag.

– Meeloop bouwkundige keuring;
Bij een meeloop bouwkundige keuring inspecteert onze bouwkundig ingenieur samen met u uitgebreid de woning, maken wij foto’s die u na de keuring krijgt toegestuurd.
U kunt al uw vragen stellen en u krijgt een uitgebreide mondelinge toelichting.
Maak eventueel zelf aantekeningen.
U ontvangt van ons geen schriftelijke rapportage, wilt u toch een schriftelijke rapportage dan kan dat natuurlijk altijd.

– Bouwkundige keuring met schriftelijke rapportage;
Wij inspecteren (eventueel samen met u) uitgebreid de woning, maken foto’s en maken een schriftelijke rapportage met fotoverslag en met kosten ramingen voor directe kosten en kosten op termijn.
U ontvangt een uitgebreide schriftelijke rapportage en de foto’s per email.

Unieke service; taxatie en bouwkundige keuring in één keer.

Door de combinatie van onze taxatie- en bouwkundige kennis kunnen wij met één bezoek uw (toekomstige) woonhuis taxeren en bouwkundig keuren/inspecteren.
U krijgt dan inzicht in de waarde en de bouwkundige staat van het object. In veel gevallen heeft u ook fiscaal voordeel op de kosten van het taxatierapport en een bouwkundig rapport. U kunt de taxatie ook combineren met een meeloop keuring. We gaan dan samen door de woning en u krijgt dan een goed beeld van de woning.

Voor meer informatie of een prijsopgave nodigen wij u uit contact op te nemen met ons kantoor 0318 – 504 907 of 0342 – 400 413. Buiten kantooruren kunt u ons bellen op 06 – 53 19 25 98.

Een bouwkundige of bouwtechnische keuring met bijbehorend rapport geeft u een goed beeld van een woning.

U weet wat u kunt verwachten en beperkt het risico op onverwachte tegenvallers.

 

Bouwkundige check bij aankoop of verkoop?

Als bouwkundig ingenieur help ik u onzekerheden weg te nemen over de bouwkundige staat van uw (nieuwe) woning.

Wilt u een bouwkundige keuring met rapport, een meeloopkeuring, een bouwkundige check of een heeft een bouwkundige vraag ?

Of combineer een taxatie met een meeloopkeuring, bouwkundige keuring of een bouwkundige check. 

 

 Bel of mail voor een vrijblijvend advies of een prijsopgave van onze dienstverlening.

 

Wij zijn u graag van dienst met onderstaande keuringen:

Verkoopkeuring

Een bouwtechnische keuring is niet alleen makkelijk voor de koop van een woning, maar kan ook het verkoopproces versnellen. De verkoper geeft dankzij een bouwkundig rapport alles bloot over de woning en geeft de koper vertrouwen.
Daarnaast heeft u, als verkoper, voor een groot deel voldaan aan de wettelijke informatieplicht bij het aanbieden van een bouwkundig rapport van de woning.

Als u voor de verkoop van een woning een keuring bij ons aanvraagt, krijgt u een helder beeld van de technische staat van de woning. De bouwtechnische keuring bestaat uit een inspectie van de te keuren woning. Bij een verkoopkeuring bent u als eigenaar (bij voorkeur) altijd aanwezig bij de keuring. U krijgt dan tijdens de keuring desgewenst een mondelinge toelichting. Tijdens de keuring worden de bouwkundige aspecten van de woning per verdieping aan de hand van een checklist geïnspecteerd en beoordeeld.

De bouwkundige beschikt over een ladder waarmee onderdelen tot circa 4 meter kunnen worden beoordeeld. Vaak is het al mogelijk om hoger gelegen onderdelen vanuit dakramen, dakkapellen of ramen te beoordelen. Indien onderdelen niet goed kunnen worden beoordeeld wordt dit vermeld.

Na afloop van de keuring is er gelegenheid tot vragen stellen door de opdrachtgever.

Het rapport wordt na de inspectie van de woning zo spoedig mogelijk op kantoor uitgewerkt in een fraai, overzichtelijk en duidelijk rapport en direct na uitwerken per post, en zo mogelijk per e-mail, naar u verzonden. In het rapport krijgt u een overzicht van de te verwachten directe kosten en van de kosten die op termijn moeten worden gemaakt.

De kosten van een bouwkundige keuring zijn afhankelijk van de grootte van de woning. Bel of mail voor een vrijblijvende prijsopgave. Als u ons het adres mailt ontvangt u van ons zo spoedig mogelijk een prijsopgave.

Aankoopkeuring

Als u voor de aankoop van een woning een keuring bij ons aanvraagt, krijgt u een helder beeld van de technische staat en de te verwachten onderhoudskosten van de woning.
De bouwtechnische keuring bestaat uit een inspectie van de te keuren woning. Indien u dat wenst, kunt u als opdrachtgever aanwezig zijn bij de keuring. U krijgt dan tijdens de keuring een mondelinge toelichting en er is volop gelegenheid voor het stellen van vragen.

Tijdens de keuring worden de bouwkundige aspecten van de woning per verdieping aan de hand van een checklist geïnspecteerd en beoordeeld. De bouwkundige beschikt over een ladder waarmee onderdelen tot circa 4 meter kunnen worden beoordeeld. Vaak is het al mogelijk om hoger gelegen onderdelen vanuit dakramen, dakkapellen of ramen te beoordelen. Indien onderdelen niet goed kunnen worden beoordeeld wordt dit vermeld.

Uiteraard is de keuring een visuele inspectie; er worden geen afwerkingen verwijderd of metingen en/of berekeningen uitgevoerd. U kunt de keuring ook zonder dat u daarbij bent uit laten voeren. De keuze is aan u.

Het rapport wordt na de inspectie van de woning zo spoedig mogelijk op kantoor uitgewerkt in een fraai, overzichtelijk en duidelijk rapport en direct na uitwerken per e-mail, naar u verzonden. Wilt u ook een papieren exemplaar laat het ons weten en wij versturen ook dat kosteloos per post naar u toe.

In het rapport krijgt u een overzicht van de te verwachten directe kosten en van de kosten die op termijn gemaakt moeten worden. U kunt dan thuis op uw gemak beslissen over de koop. Met een aankoopkeuring voldoet u als koper ook grotendeels aan uw onderzoeksplicht (NBW 7:17), die u als koper van een woning hebt. Wij adviseren u om bij een (ouder) huis altijd een bouwtechnisch onderzoek naar de kwaliteit van de woning uitvoeren. Het bouwtechnisch onderzoeksrapport geeft samen met een taxatierapport een objectief beeld van de waarde van het huis.

U kunt door Hollandstate een taxatie en een bouwkundige keuring laten uitvoeren. De kosten van een bouwkundige keuring zijn afhankelijk van de grootte van de woning.

Bel of mail voor een vrijblijvende prijsopgave. Als u ons het adres mailt sturen wij u zo spoedig mogelijk een prijsopgave.

NHG-keuring

Voor het verkrijgen van de Nationale Hypotheek Garantie is het soms noodzakelijk een bouwtechnisch onderzoek uit te voeren volgens de richtlijnen van de NHG (Nationale Hypotheek Garantie).

Bel of mail voor een vrijblijvende prijsopgave.

NHG-logo

Opleveringskeuring

Bij de koop van een nieuwbouwhuis raden wij u aan om een opleveringskeuring uit te laten voeren door Hollandstate. Indien u een nieuwbouwwoning hebt gekocht en de woning is gereed ontvangt u van de aannemer de sleutels van de woning. Vooraf krijgt u van de aannemer de gelegenheid de woning te inspecteren. Eventueel aanwezige gebreken worden dan vastgelegd op een zogenaamd proces verbaal van oplevering. De aannemer is dan wettelijk verplicht deze gebreken te verhelpen.

Laat u bij deze inspectie van de woning bijstaan door een bouwkundige van Hollandstate. Zo voorkomt u problemen en heeft u een helder overzicht van de nog aanwezige gebreken die de bouwer nog dient te verhelpen.

De kosten van een bouwtechnische opleveringskeuring zijn afhankelijk van de grootte van de woning. Bel of mail voor een vrijblijvende prijsopgave.

Vooropname

Bouwt u in Nederland, dan loopt u het risico dat er schade ontstaat aan de aangrenzende bebouwing. Hollandstate bouwtechnische keuringen kan voor u de opnames verzorgen waarmee u voorbereid bent op schadeclaims van derden of wij verzorgen de opname van uw eigen pand, zodat u sterk staat bij het ontstaan van schade door naburige bouwactiviteiten.

De ervaren bouwkundigen van Hollandstate verzorgen grondige opnames waarmee u voorbereid bent. De panden worden gecontroleerd op bouwkundige gebreken. Hiervan worden detailfoto’s genomen en de gebreken worden beschreven. Dit kan zowel het exterieur als het interieur van een pand of belending  omvatten.

Bestratingen en tuinen kunnen eveneens worden geschouwd. De bevindingen worden in een rapport vastgelegd. Desgewenst kunnen wij het rapport bij een notaris laten vastleggen zodat u beschikt over een waterdichte vastlegging van de bouwkundige staat van uw pand of de belendingen voor aanvang van de bouwactiviteiten.

Op deze wijze kunt u zicht beschermen tegen onterechte schadeclaims of als het uw eigen pand is beschermen tegen de gevolgen van het ontstaan van eventuele schade tijdens of na de bouw. Bij eventuele claims of schade verrichten wij, als het nodig is, een na-opname en voeren we desgevraagd de volledige schadeafhandeling uit.

Bel of mail voor een vrijblijvende prijsopgave.